Over ons

Achtergrond

Assuron is ontstaan vanuit de automatiseringsbranche. Als IT-dienstverlener (VPO.nl) moet aan allerlei eisen op het gebied van de thema’s privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit voldaan worden. Gedreven door het verlangen om het vertrouwen van onze klanten te behouden en te versterken, zochten we naar een oplossing en integrale aanpak voor bovenstaande thema’s. Met het oog op de lange termijn zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een generieke en toekomstbestendige aanpak.

Met deze aanpak zijn we ook klanten gaan helpen waarbij we verder zijn gegaan dan alleen de IT-dienstverlening. Op basis van de interne vraagstukken die onze klanten bij ons neerlegden en de positieve reacties, beseften we ons dat we meer organisaties kunnen helpen met hun vraagstukken rondom privacy, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit. Zo kreeg Assuron haar bestaansrecht.

Missie

Al langere tijd nemen we diverse ontwikkelingen waar: Toenemende druk door wet-, en regelgeving waardoor veel organisaties moeite hebben om te voldoen aan allerlei eisen op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en continuïteit. De vaak reactieve aanpak wordt al snel ervaren als een opgelegde last en brengt negatieve gevolgen met zich mee (ook financieel). In plaats van te doen waar je goed in bent, waar je passie ligt en waar je echt van betekenis kan zijn, gaat er veel tijd en energie verloren aan het voldoen aan alle eisen en de administratieve rompslomp die daar vaak mee gepaard gaat.Veel tijd gaat verloren omdat de materie en de kennis niet eenvoudig te implementeren zijn. Organisaties lopen tegen dezelfde issues aan en gaan zelf opnieuw het wiel uitvinden.

Als automatiseerder zijn we doordrongen van het feit dat de inzet van slimme technologie het leven voor veel organisaties vereenvoudigt. Dit vervangt de traditionele werkwijze van diverse stand-alone spreadsheets(s) die op termijn de complexiteit niet aankunnen en waarbij onderliggende koppelingen ontbreken, met meer administratieve rompslomp als gevolg. We zien dat thema’s als privacy, informatiebeveiliging en continuïteit vaak los worden opgepakt, terwijl een integrale aanpak organisaties veel meer helpt.

Dat moet anders en wij geloven ook dat het anders kan. De oplossingen die we bieden moeten de ‘cost of control/compliance’ en daarnaast de administratieve last reduceren. We werken graag samen met organisaties die zich realiseren dat ze zich, ten aanzien van hun klanten, kunnen onderscheiden door te laten zien dat ze betrouwbaar omgaan met de aan hen toevertrouwde gegevens.

Visie

Organisaties met een integrale aanpak meer veilig, betrouwbaar en weerbaar maken om daarmee het vertrouwen van belanghebbenden te versterken.