Expertises

Cyber security Cyber security

Wij helpen u op gebied van digitale beveiliging en weerbaarheid door risico’s en maatregelen voor uw IT systemen in kaart te brengen en zo nodig met u te implementeren.

Training & Awareness Training & Awareness

Wij helpen bij het verrijken en in stand houden van kennis en bewustzijn ten aanzien van privacy en security zodat uw mensen de sterkste schakel zijn.

Audit & Certification Audit & Certification

Wij ondersteunen klanten in hun weg naar certificering, het onderhouden daarvan en het doorlichten, stroomlijnen en integreren van bestaande managementsystemen (QHSE/KAM i.c.m. Security en Privacy).

Risk & Compliance Risk & Compliance

Wij helpen u bij het managen van belangrijke privacy-, en beveiligingsrisico’s alsook het praktisch voldoen aan relevante compliance eisen zodat uw gegevens goed beschermd zijn en uw organisatie aantoonbaar voldoet aan wet-, en regelgeving.

Meer weten over onze expertises? Neem contact met ons op.

Contact