eWareness

E-learning voor

Ontdek de functionaliteit

Trainingen

Laat deelnemers eenmalig of periodiek trainingen volgen. Dit kan een losse training zijn, maar ook een uitgebreid trainingsprogramma. Trainingen bestaan uit sheets die zelf in te richten zijn. Kant- en klare trainingen of maatwerk is mogelijk op aanvraag. Stel groepen deelnemers samen om hen specifieke trainingen aan te bieden. Sluit trainingen af met kennisvragen, zodat de deelnemer kan toetsen of hij de stof begrepen heeft.

Examens

Een trainingsprogramma is af te sluiten met een examen. Deze kan zowel open als meerkeuzevragen bevatten. Maak gebruik van extra instellingen zoals een tijdslimiet, slagingsdrempel en de mogelijkheid tot herkansing. Bekijk en beoordeel de afgelegde examens en geef zo nodig feedback.

Certificaten

Deelnemers krijgen na het succesvol afronden van een examen hun certificaat. De prestaties en voortgang van deelnemers zijn te zien in een dashboard.

Kant- en klare trainingen, aangepast op uw organisatie.

Privacybescherming
Brengt de belangrijkste begrippen en verplichtingen van de AVG bij. Deelnemers leren tevens hoe zij bijdragen aan het compliant omgaan met persoonsgegevens.
Informatiebeveiliging
Legt uit wat informatiebeveiliging is en waarom het belangrijk is. Tevens leren deelnemers de risico’s in te schatten en welke maatregelen ze moeten treffen. Onderwerpen als wachtwoord, werkplek en omgang met bedrijfsmiddelen passeren de revue.

Maak kennnis met eWareness